De unde provin numele judeţelor din România: explicaţiile controversate ale savanţilor pentru originile denumirilor

Cele mai multe dintre numele judeţelor României au origini slave. Denumirile lor au fost date de râurile care le traversează sau de oraşele importante.

Numele „judeţ”, care desemnează o împărţire teritorială şi administrativă, datează din secolul al XIV-lea, fiind de origine slavonă, spun istoricii. A fost folosit cel mai adesea în Ţara Românească, în timp ce în Moldova termenul sinonim era „ţinut”, iar în Transilvania „comitat” sau „district” şi „scaun” pentru regiunile cu populaţie săsească şi secuiască. În Ţara Românească cele mai multe judeţe s-au format de-a lungul râurilor, care le-au dat şi numele. În Ardeal şi Moldova, cele mai multe dintre judeţe au primit numele unor centre urbane sau cetăţi.

Iată explicaţia numelor judeţelor României, din cele mai vechi timpuri.

Alba, vechiul Bălgrad

Numele judeţului reprezintă o traducere a slavului „Bălgrad”, numele din trecut al cetăţii, care însemna „Cetatea Albă”.

Arad, nume vechi, necunoscut

Arad şi-a luat numele de la cetatea Arad (Orod), atestată din 1132. Poate fi numele unei persoane, susţin istoricii.

Argeş, vechiul Argessos

Numele judeţului Argeş provine de la râul Argeş. „Vechiul judeţ al Argeşului îşi ia numele de la apa care îl străbate în lung, iar numele apei pare a fi o veche moştenire dacică, dacă emendaţia istoricului Vasile Pârvan, Argessos pentru Ordessos al lui Herodot, e exactă”, scria istoricul Constantin Giurescu, în volumul „Istoria României”. Argessos ar fi însemnat strălucitor sau auriu.

Bacău, călău

Numele judeţului Bacău, dat de la oraşul Bacău, provine din maghiarul „bako”, tradus în „călău”, potrivit unor istorici.

Bihor, origine controversată

Numele judeţului Bihor este de origine slavă şi română, potrivit istoricului Constantin Giurescu. Ar fi derivat din sârbeşte (vihor – volbură), dar e posibilă şi o etimologie traco-dacică, după numele vechii cetăţi Biharea.

Bistriţa, apă repede

Originea numelui judeţului Bistriţa Năsăud este slavă, susţin istoricii. Numele Bistriţa provine de la râul care înseamnă „apă repede“.

Botoşani, nume de boier

Numele judeţului Botoşani se trage de la cel al târgului medieval Botoşani şi al unui boier pe nume Botaş, care a trăit pe aceste meleaguri.

Braşov, nume de apă

Unii istorici spun că Braşovul a fost numit după un râu cu acelaşi nume. Fluvium Brassou este atestat într-un document din 1360. Cronicarul Radu Tempea afirma că „Braşovul s-a numit pe numele apei ce-i zice Braşovia”.

Brăila

Brăila îşi trage numele de la oraşul Brăila. Ar fi fost un nume propriu cu origini străvechi, asemănător cu Chitilă-Chitila, Bănilă-Bănila. „El se datoreşte vreunui Brăilă (Braie)”, scria Constantin Giurescu.

Bucureşti, de la ciobanul Bucur

Istoria Bucureştiului porneşte de la stâna ciobanului Bucur, care, dorind să se apere de otomani, îşi clădeşte pe malul Dâmboviţei o cetate şi o biserică. Câteva sute de ani mai târziu, datorită creşterii economice şi demografice a populaţiei din acea vreme, devine cetatea de scaun a domitorului Tării Româneşti.

Buzău

Numele judeţului Buzău provine de la râul Buzău. Unii istorici susţin că numele său are origini dacice.

Caraş-Severin

Numele Severin are origini slave şi înseamnă „de la miazănoapte”, scria Constantin Giurescu. Unele etomologii susţin că numele Caraş provine din cuvântul sârbo-croat kraş, ceea ce înseamnă zonă calcaroasă. Alţii spun că vine de la râul Caraş. În limba turcă termenul kara înseamnă negru.

Călăraşi, locul călăreţilor

Denumirea de Călăraşi are două cauze posibile: prima ar fi că punctul de trecere din Imperiul Otoman în Ţara Românească era păzit de o căpitănie de călăreţi, iar alta ar fi preluare prin extensie a denumirii satului Călăraşii Vechi, deoarece din acel sat şi din oraş erau recrutaţi pentru armată cei mai buni călăreţi.

Cluj, Clus

Cluj s-a format în jurul castrului sau cetăţii Cluj (Clus), ar fi de origine slavo – română, iar unii istorici susţinând că numele provine de la un nume de persoană Cluş.

Constanţa, cu origini împărăteşti

Numele Constanţei provine de la cel al împăratului bizantin Constantin cel Mare (306-337). Sub stăpânirea romană, vechea cetate grecească Tomis de la malul mării a primit numele Constantiana (Constanţia), după sora domnitorului. De altfel, Constantin cel Mare şi-a botezat după el 4 dintre cei 6 copii. Cele două fiice ale sale au fost numite Constantiana şi Helena (după mama împăratului).

Covasna însemna acrişor

Numele judeţului Covasna are origini slavone. Cvaz însemna acrişor, referitor la gustul apelor minerale din zonă.

Dâmboviţa, de la dâmb

Numele judeţului provine de la râul Dâmboviţa. „Dâmboviţa vine de la vechiul slav dâmb, care însemna copac sau stejar. În limba bulgară dâmbovo este locul unde cresc stejari. Dâmboviţa înseamnă deci apă ce curge prin păduri de stejar”, scria Constantin C. Giurescu.

Dolj, Jiul de jos

Numele judeţului Doj înseamnă Jiul de jos şi provine din limba slavă. Potrivit filologului Bogdan P. Hasdeu, cuvântele Jiu şi Jelţ însemnau pârâu. „Jelţ, această caracteristică denumire curat olteană a păraielor, pe care în deşert o veţi căuta în restul Munteniei, în Ardeal sau în Moldova, ne oferă o formă modernizată a cuvântului. Nu mai departe decît în secolul XVI se zicea încă jilţ, pe când tot atunci Jiul se chema Jil”, afirma academicianul Bogdan Petriceicu Haşdeu.

Galaţi, nume celtic

Nnumelui Galaţi i se atribuie o origine celtică, potrivit unor autori precum Cezar Bolliac, Ion Ghica, Ion Heliade Rădulescu. Nicolae Iorga a legat etimologia denumirii de migraţia celţilor.

Giurgiu, nume italian

Giurgiu ar avea o denumire cu rezonanţă italiană. Se spunea că Giurgiu ar fi fost fondat de genovezi, care i-ar fi dat numele de San Giorgio („Sfântul Gheorghe”) după protectorul actualului oraş italian Genova. O altă ipoteză privind originea sa indică faptul că Giurgiu provine de la numele unui cioban care ar fi avut o turmă de oi în zonă însă aceasta n-ar fi decât o legendă.

Gorj, Jiul de Sus

Numele judeţului Gorj, scăldat de apele Jiului, înseamnă Jiul de sus, fiind de origine slavă.

Harghita

Originea cuvântului Harghita ar proveni din har (“deal” sau “munte” în limbile semitice şi turcice).

Ialomiţa

Numele provine de la râul Ialomiţa. „Ialov în slavoneşte înseamnă neroditor, nelucrat, de aici s-a format numele Ialovniţa, adică apă ce străbate locuri neroditoare, nelucrate, Bărăganul!”, informa autorul volumelor „Istoria României”.

Iaşi, ţinutul alanilor

Numele judeţului Iaşi este străvechi şi controversat. „Iaşi poartă un nume străvechiu, acela al alanilor, cărora ruşii le-au zis Asi sau Iaşi. Alanii au fost un popor de origine iraniană, ca sciţii şi sarmaţii şi au locuit în nordul Mării Negre şi în Moldova”, scria Constantn Giurescu.

Ilfov, ariniş

Ilfovul are origini slave, în trecut fiind numit şi Elfov. „Elha, în vechea slavă, însemna arin. Elhov este, deci, ţinut cu arini, ariniş”, informa academicianul Constantin C. Giurescu.

Hunedoara, origini controversate

Hunedoara este menţionat pentru prima dată în 1276 şi-a luat numele de la cetatea Hunyad (Hungnod). Una dintre ipotezele susţinute de istorici este că numele Hunedoara provine dintr-un nume propriu maghiar, Hunyad. El este compus din atopronimul Hunyad la care care este alăturat “vár”, ceea ce înseamnă cetate în limba maghiară.

Maramureş, Mureşul Marei

Numele judeţului Maramureş vine de la apa Maramureşului, care în documentele din secolul al XIV-lea era numită „fluvium Maramorosii”. Unii istorici susţin că originea sa este străveche, provevind de la râul Mureş (Maris) şi poate fi tradusă „Mureşul Marei”.

Mehedinţi

Numele judeţului Mehedinţi însemna „cei de la Mehadia, Mehedia”, sufixul arătând locul.

Mureş, vechiul Maris

Numele judeţului Mureş provine, cel mai probabil, de la cuvântul Maris, termen menţionat încă din Antichitate pentru râul care îl traversează. Mureş era cunoscut în Antichitate sub numele Maris şi ar fi însemnat hotar, în limba scitică, potrivit istoricului Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Neamţ, mut

Neamţ, numit după târgul sau cetatea Neamţulu, are origini slave. Ar fi însemnat „mut”, un nume pe care slavii l-ar fi dat germanilor a căror limbă nu o înţelegeau.

Olt, Alutus

Numele provine de la râul Olt. Oltul era cunoscut sub numele de Alutus, încă din secolul III î. Hr., scria academicianul Bogdan Petriceicu Hasdeu. „Anteroman şi chiar antetracic, deoarece pe la anul 250 înainte de Crist, când citim deja pe Alutus în poetul roman Neviu, în munţii Ţărei Româneşti locuia încă neamul scitic al agatîrşilor, dacii lui Berebist pătrunzînd aci abia sub Cezar, să ne întrebăm acuma: ce însemnează cuvîntul Olt? Cel întîi cunoscut din toate metalele – zice un chimist – a fost aurul. La sciţi aurul chemîndu-se alt, acelaşi termen pentru acelaşi lucru cată să fi avut şi agatîrşii. Iacă de unde provine anticul nume anteroman şi antedacic al porţiunii superioare a Oltului: Alutus”, scria istoricul.

Prahova, de la praf

Numele provine de la râul Prahova. Şi el este de origine slavă, spun istoricii. „Prah a dat în româneşte praf. Prahova în bulgară înseamnă loc prăfos sau râul ale cărui maluri au praf, au nisip fin”, scria istoricul C. Giurescu.

Sălaj

Judeţul Sălaj a fost înfiinţat la sfârşitul secolului al XIX-lea, pe locul comitatelor Solnocul de mijloc şi Crasna. Numele are origini maghiare, însemnând aşezare.

Satu Mare, Sătmar

Numele ar avea origini germane, potrivit unor autori, fiind derivat de la Satmar, care, la rândul lui, provine de la numele Zothmar, căpetenia coloniştilor germani aduşi de regina Gisella în secolul al XI-lea.

Sibiu, nume latinesc

Numele judeţului vine din latinescul Cibiensis – Cibinium, iar denumirea judeţului are aproape 1.000 de ani. Judeţul a preluat actualul nume după marea unire din 1918. ”Denumirea are aproape 1.000 de ani.

Suceava, nume slavon

Numele judeţului Suceava provine din limba slavă şi ar fi însemnat „sinuos, cu cotituri, încovoiat”, scrie istoricul Constantin Giurescu.

Teleorman, origine cumană

Numele judeţului provine fie din limba turcă, fie de la cumani sau pecengi (popoare seminomade provenite din Asia), potrivit istoricilor. „Numele însuşi de Teleorman înseamnă în vechea turcă pădure mare sau pădure nebună, o dovadă de codri cei întinşi care acopereau odinioară ţinutul Teleormanului şi care astăzi au fost tăiaţi aproape în întregime”, scria istoricul Constantin Giurescu.

Timiş, Tibiscus

Numele judeţului Timiş provine de la râul Timiş, menţionat în Antichitate ca Tibissus. Conform dicţionarului etimologic al lui Kiss Lajos, probabil că numele râului vine din limba dacă: thibh-isjo (în traducere mlaştinos). La sosirea slavilor de nord, acest cuvânt a fost folosit ca şi Tamiş. Acesta a fost preluat de maghiari prin Temes, ne germani prin Temesch şi de români prin Timiş. În perioada romană Timişul a fost numit Tibisis sau Tibiscus.

Tulcea

Numele judeţului Tulcea este de origine turcă, scria istoricul Constantin Giurescu, care o compară cu denumirea oraşului Tulcin din Transnistria.

Vaslui, şinutul pădurilor

Alexandru Philippide susţinea că originea denumirii „Vaslui“ este cumană. Rădăcina „vas“ ar însemna „zonă împădurită“, deci Vasluiul însemna pentru cumani „râul care curge între păduri“.

Vâlcea, ţinutul lupilor

Vâlcea îşi are originea, potrivit unor istorici, dintr-o veche denumire slavă „valk”, ce ar fi însemnat „lup”. Astfel judeţul ar desemna ţinutul sau ţara lupilor. Alţi cercetători au susţinut că Vâlcea şi-ar fi avut originea de la numele unui cneaz medieval al zonei, Farcaş, care în maghiară ar semna, de asemenea, lup.

Vrancea, ţara corbilor

Numele judeţului Vrancea are orgine slavă şi înseamnă „ţara corbilor” sau „ţara neagră” pentru pădurile de brad.

Ceea ce ai văzut mai întâi în imagine, te va defini mai bine decât orice psiholog

Ce ai văzut tu? Buze, rădăcini sau copaci? Atunci când privesc pentru prima dată această imagine nu toți oamenii văd același lucru. Unii o să zică că sunt niște copaci, alții o să zică că sunt niște buze. Dar tu ce ai văzut? Noi îți interpretăm răspunsul.

Rădăcini. Dacă după prima privire ai văzut niște rădăcini, înseamnă că ești introvert.

Atunci când ești criticat, tu accepți și interpretezi totul constructiv. Pentru tine acestea sunt ca niște sfaturi, care te vor ajuta să devii mai bun.

Nu-ți imaginezi viața fără disciplină. Morala și principiile sunt întotdeauna pe primul loc. Aceasta te ajută să fii un om liber și să obții ceea ce-ți dorești. Ai tendința de a te autoperfecționa. Ai întotdeauna părerea proprie, greu de schimbat. Ești un om rațional și încăpățânat.

Copaci. Dacă ai văzut mai întâi copaci, fii sigur, ești extrovert. Poți fi amabil cu oamenii, dar n-o să permiți niciodată ca cineva să ți se urce în cap.

În ceea ce privește persoanele apropiate, tu ești întotdeauna sincer și devotat. Atitudine, pe care o aștepți în schimb. Se poate spune că ai cerințe foarte mari față de ei. Pentru ca cineva să-ți câștige încrederea, el trebuie să se străduiască foarte mult. Ai ceva aparte, care îi atrage pe oameni. Însă deseori, acest mister rămâne nedezvăluit pentru majoritatea.

Buze. Ești o persoană calmă. Știi să depășești greutățile, dar preferi să le eviți. Gândurile tale au o flexibilitate deosebită.
Chiar dacă ești un om înțelept, poți fi și naiv. Și nu e vorba de prostie, ci mai degrabă de o încredere prea mare în oameni. Tendința permanentă de a vedea în ei doar binele. Cei din jur te pot crede slab și că ai nevoie de ajutor, dar de fapt, nu este nici pe departe așa. Bunătatea nu este slăbiciune, este partea ta forte.

Oamenii apropiați pot avea încredere în tine. Ei vin la tine după sfaturi, pe care chiar le urmează.

Principiile oamenilor intelepti: „Ca să trăiești liniștit, fă bine doar dacă ai fost rugat”

Intelepciunea este greu de definit, deoarece include foarte multe aspecte. Nu reprezinta o singura caracteristica, ci o insirure de calitati care se refera la modul in care oamenii vad lumea si in care interactioneaza cu ea. Poate fi insa demonstrata in multe feluri, dar are o tema centrala: caracterul bun. Toti inteleptii au un caracter bun. Principiile omului intelept:

1.Vrei sa traiesti linistit? Nu fa bine, daca nu ai fost rugat. In caz contrar vei deveni mantuitor si vei cadea in capcana triunghiului sortii (urmaritor – mantuitor – jertfa).

2.Viata are trei componente: schimbarile, alegerile si principiile.

3.Traieste dupa imaginatia ta, dar nu dupa istoria vietii tale.

4.Sentimentul de vina iti deconecteaza creierul.

5.Viata este compusa in proportie de 10% din ceea ce se petrece cu noi si 90% din atitudinea noastra fata de aceasta.

6.Ceea ce inteleptul face la inceput, prostul face la sfarsit.

7.Viata noastra este permanent utila pentru altii. Ea serveste sau exemplu sau atentionare.

8.Cu cat e mai bun prezentul, cu atat mai putin ne gandim la trecut.

9.Nimeni nu traieste de doua ori. Dar sunt foarte multi, care nu traiesc nicio singura data.

10.Viata este un ocean. E destul de greu sa inoti prin furtuna. Cei slabi se dau la fund, acolo e mai liniste.

11.Viata de 1 km este o povara, iar viata de 1 m este o fericire. Nu e nevoie sa rezolvi concomitent toate problemele vietii. Rezolva doar problemele zilei de azi. Trebuie sa suporti doar durerea momentului.

12.Minunata expresie „bel far niente”! Inseamna „bucuria de a nu face nimic”.

13. „A cadea” este parte a vietii, „a te ridica” este insasi viata. A fi viu este un cadou, a fi fericit este o alegere.

14. „Personalitate” este o semnatura pe apa. Nu ai semnat bine, ca a si disparut.

15.Orice s-ar intampla, nu lua viata prea in serios. Oricum nu vei reusi sa pleci viu din ea.

16.Pentru a fi legat suta la suta de cineva, trebuie mai intai sa gasesti legatura cu tine insuti. Cei care nu pot suporta singuratatea, ii folosesc pe altii pe post de refugiu.

17.Batalia pentru viata sau viata de dragul bataliilor. Totul este in mainile noastre.

18.Daca impreuna cu un leu flamand ar fi inchisi un om, un cimpanzeu, un babuin si un caine, primul va fi mancat omul!

19.Lacomia si fericirea nu s-au intalnit niciodata. Nu e de mirare ca nu se cunosc.

20.Viata este o poezie, dar nu marfa de la piata. Daca incerci sa fii util, vei fi folosit. Vei fi impovarat, fiindca viata nu-i poate ignora pe cei care actioneaza.

21.Omul poate rade sau plange. De fiecare data cand plangi, ai putea rade, decizia iti apartine.

22.Forta interioara este aptitudinea de a respecta muzica altuia, dar de a dansa dupa propria melodie si de a asculta propria armonie.

23.Fructele si legumele de luna nu se pastreaza mult timp.

24.Da, Dumnezeu este perfectionist, dar nu este rau intentionat.

25.Vedere agera are doar inima. Cu ochii nu poti vedea cel mai important lucru.

26.Cel care seamana vant, va culege furtuna.

27.Fericirea le zambeste tuturor. Unui numar infim – in fata, majoritatii – din spate.

28.Nu poti face nimic cu lungimea vietii tale. Dar poti face multe cu latimea si adancimea ei.

29.Experienta este un pieptene, pe care il primim de la viata dupa ce am pierdut tot parul.

30.In lume sunt foarte multi cactusi. Dar nu este neaparat sa te asezi pe toti.

31.Daca te-ai nascut fara aripi, nu te impotrivi ca ele sa creasca.

32.Jucatorii, care au transpirat pe parcursul vietii, sunt mult mai satisfacuti, decat spectatorii aroganti.

33.Daca in drumul tau intalnesti un stie-tot, accelereaza cat mai repede.

34.In viata fiecarui om se pot intampla doua tragedii. Prima: sa nu primeasca ceea
ce-si doreste cel mai mult. A doua: sa primeasca acest lucru.

35.Tot ce este placut in viata, ori e nelegitim, ori e amoral, ori ingrasa.

36.Daca nu duci un leu de zgarda, nu trezi cainii care dorm.

37.Uneori, cel mai intelept e sa te prefaci prost.

38. Cateodata avem impresia ca in aceasta lume este imposibil de trait. Dar nu ai alternativa.

39.Oamenii isi rod picioarele de denivalari, dar nu de munti.

40.Viata intr-adevar este simpla, dar insistam sa o complicam.

20 de semne că IUBITULUI tău nu îi mai place de tine. Dacă ai 10/20, urmează să vă DESPĂRȚIȚI

Fiecare relație începe cu dragoste și pasiune, dar uneori lucrurile se schimbă. Unii dintre parteneri își pot pierde interesul pentru relația lor și pentru persoana respectivă, iar apoi relația se apropie de final.

Cu toate acestea, există semne care te pot ajuta să observi dacă partenerul tău și-a pierdut interesul pentru tine.

1. E de obicei indisponibil

Unii oameni nu merită timpul tău, dar într-o relație, timpul este esențial pentru a-i arăta partenerului că-l iubești și-l apreciezi. Dacă observi că partenerul tău a devenit prea ocupat și nu este disponibil pentru tine, atunci înseamnă că și-a pierdut interesul pentru tine.
Trebuie să știi că relația ta are probleme dacă partenerul tău preferă să petreacă timp cu prietenul său în locul tău.

2. Îndoielnic

Dacă partenerul tău pare confuz atunci când îl întrebi de viitorul relației voastre și își arată interesul doar atunci când îi vorbești de despărțire, și după își revine iar,e clar că nu mai simte la fel. Nehotărârea e un semn că și-a pierdut interesul.

3. Centrul de atenție

Este normal ca fiecare dintre noi să aibă propriile țeluri și dorințe, dar dacă partenerul își pune întotdeauna nevoile proprii mai presus de tine, nu îi pasă de tine.

4. Întotdeauna dă vina pe tine

Indiferent dacă ai greșit sau nu, el te va învinovăți mereu. Nu aveți o relație sănătoasă dacă nu puteți vorbi în mod deschis și sincer .
Și dacă partenerul tău te lasă în mijlocul unei conversații fără a rezolva lucrurile, nu îi pasă de viitorul vostru.

5. Aroganța

Nimeni nu ar trebui să trateze orice persoană ca și cum ar fi mai nesemnificativă . Când partenerul tău începe să te trateze ca și cum i-ai fi inferior , trebuie să știi că nu îi pasă de modul în care te simți.

6. Nu te respectă

Când ajungi într- o perioadă în care partenerul tău nu are grijă de lucrurile care îți aduc fericire, trebuie să știi că dragostea lui pentru tine nu mai este.

7. Fără sprijin

Dacă ai un partener care nu te susține, poate fi vorba de o relație nesănătoasă. O relație are nevoie de sprijin reciproc pentru a fi sănătoasă și puternică.

8. Te tratează ca pe un străin

Fiind într-o relație îndelungată în care partenerul tău nu vrea să-i întâlnești familia și prietenii înseamnă că nu are intenții serioase.
În felul acesta, începi să te simți ca un străin pentru el, și te duci pe fundul listei sale de priorități. Deci, ar putea însemna că nu e interesat de o relație serioasă cu tine.

9. Te simți fără valoare

Din când în când, trebuie să auzim cu toții niște laude de la cei dragi. Dacă partenerul tău nu îți spune cât de mândri sunt de la tine și de realizările tale și că doresc să lupte, înseamnă că nu le pasă de relația ta.

10. Își cere scuze și atât

Chiar dacă partenerul tău își cere scuze, dar face același lucru în mod repetat, o face degeaba. Când ești cu un astfel de partener, poți pierde orice dorință de a lupta pentru relația voastră.

11. Vrea să te schimbe

O persoană care te iubește cu adevărat, te va accepta așa cum ești fără să se gândească să te schimbe.

12. A face dragoste fără dragoste

Când partenerul tău vrea doar să fie intim cu tine și nu-i pasă de sentimentele tale, el nu te iubește. Intimitatea fizică este întotdeauna modul de a-ți exprima dragostea față de cineva.

13. Infidelitate

Infidelitatea e unul dintre cele mai mari semne că nu există iubire într-o relație.

14. Nu te protejează

Partenerul tău ar trebui să te protejeze, dar asta nu înseamnă că ar trebui să sară de pe un acoperiș pentru tine. Oricum, partenerul tău trebuie să încerce să te facă să te simți mai bine atunci când ai moralul la pământ.
O persoană care te iubește cu adevărat nu te va abandona niciodată mai ales atunci când viața devine dificilă.

15. Nu-și amintește ce spui

Când cineva este important pentru tine, asculți ce are de spus. Când nu-ți pasă de cineva, asculți fără să înțelegi ce spune. Un semn că partenerul tău și-a pierdut interesul este atunci când nu-și mai aduce aminte de nimic pe din ce ai spus vreodată.

16. Plângi frecvent

Cu toții ne exteriorizăm când suntem răniți. Dacă plângi frecvent deoarece partenerul tău te-a rănit, relația ta este departe de a fi sănătoasă. Fiecare persoană trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile și cuvintele sale. Dacă nu îi pasă cum te simți, trebuie să te desparți .

17. Face planuri de unul singur

Dacă face planuri fără a acorda atenție dorințelor și gândurilor tale, indică faptul că partenerului nu îi place să petreacă timp cu tine.

18. Nu dorește să se implice

Dacă simți că relația ta este mai dificilă decât înainte, nu înseamnă că e vina ta. Dacă pare dezinteresat și nu pare dornic să își ia un angajament față de tine, nu e vina ta. Pur și simplu nu mai e încântat de relație.

19. Certuri constante

Când ajungi la un moment în care tu și partenerul tău nu puteți vorbi despre nimic fără ca el să transforme discuția într-o ceartă, înseamnă că ceva este în neregulă.
O relație sănătoasă necesită o abilitate de a vorbi despre probleme pentru a găsi soluții și de nu pentru a crea unele chiar și mai mari.

20. Nu mai există pasiune

Dacă partenerul tău nu mai arată pasiune și dorință de a fi cu tine într-un mod intim, înseamnă că relația ta nu este la fel de bună ca la început. O relație puternică trebuie să aibă pasiune, iar atunci când lucrurile se estompează, ambii parteneri trebuie să depună eforturi pentru a revigora pasiunea.

Femeile din intreaga lume aplica bicarbonatul de sodiu sub ochii lor. Motivul este incredibil!

Substanţa benefică omului, nimeni nu spune nimic deoarece costă doar 1 leu iar companiile farmaceutice nu pot avea profit! Care este substanţa cea mai benefică omului? Indicii: e o sare, e naturală, economică, nu este vandută în farmacii şi nu este monopolizată de marile corporaţii. Este vorba despre bicarbonatul de sodiu.

În continuare va enunţăm cele 53 de întrebuintări:
Bicarbonatul de sodiu şi sănătatea
1. Poate fi folosit ca antiacid – calmează arsurile stomacale şi balonările. O linguriţă de bicarbonat de sodiu se amestecă cu un pahar de apă.
2. Un bun antiperspirant. Se aplică sub formă de pudră la subraţ, etc, pentru a evita mirosurile neplăcute.
3. Albeşte dinţii. Este recomandat ca o dată pe săptămână să te speli pe dinţi cu bicarbonat – elimină bacteriile din gură, previne apariţia cariilor, curăţă dinţii pătaţi.
4. Poate fi folosit ca scrub pentru faţă şi corp. Se face o pastă din bicarbonat şi apă, se masează blând pielea. Este de ajutor şi celor cu acnee.
5. Adaugă o ceaşcă de bicarbonat în baie şi vei avea o piele mai catifelată. Este bun şi împotriva psoriazisului.
6. Bicarbonatul de sodiu este un bun remediu împotriva înţepăturilor de insecte sau arsuri solare.
7. Înlătură mirosurile neplăcute de pe mâinile tale.
8. Două linguriţe de bicarbonat de sodiu în cada bebeluşului vor ajuta la dispariţia iritaţiei provocate de pampers.
9. Bicarbonatul în cadă ajută la înlăturarea iritaţiilor pielii şi în cazul unui adult.
10. Gargara cu o jumătate de linguriţă de bicarbonat de sodiu în apă îţi împrospătează respiraţia, dar şi previne apariţia aftelor bucale şi ajută la vindecarea lor.
11. Pune puţin bicarbonat în şamponul tău şi vei scăpa de problemele pielii sau ale părului gras. Un amestec de apă caldă, puţină lămâie şi bicarbonat de sodiu împrospătează părul celor care au dread-uri.
12. Bun pentru mâinile crăpate de vânt.
13. Este bun şi în cazul în care te-a atins meduza pe piele. Bicarbonatul de sodiu înlătură veninul şi durerea.
14. Ajută la desfundarea nasului. Se pune o linguriţă de bicarbonat de sodiu în picăturile de nas.

Am incetat sa imi mai pun copiii pe primul loc

Am comis cel mai mare pacat pe care un parinte il poate face: am incetat sa imi mai pun copiii pe primul loc.

Mi-a luat mult sa ajung la punctul in care sa pot spune asta. Insa nu mi-e greu sa recunosc cu voce tare, am incetat sa imi mai pun copiii pe primul loc si sunt un parinte mai bun acum. Copiii sunt mai fericiti, sotul la fel, toate din acest motiv.

Copiii au venit pe primul loc, nu din ceva ce am ales constient, la fel cum cred ca e in cazul multor alte mame. Pur si simplu s-a intamplat.
Cand s-a nascut cea mare, o fetita de 5 ani, n-am stat sa ma gandesc „Gata, de acum nu mai mananc sanatos, sa dorm insuficient si sa imi neglijez nevoi majore, precum mersul la medic.”

Insa exact asta s-a intamplat.

Am incetat sa imi mai pun copiii pe primul loc
Pana intr-o zi, cand am realizat: Urma sa mananc ceva nesanatos dar care avea sa ma faca sa ma simt mai bine, pentru pranz. Fetita mea era la masa si papa chiftelute de curcan cu legume si cuscus, iar la desert fructe.
Stiti cine s-a trezit la 5 dimineata ca sa apuce sa i le prepare? Eu. Si cine nu se gandise ca ar putea sa stea la masa, sa manance aceeasi mancare sanatoasa? Tot eu.

Acela a fost momentul in care am realizat: Ce ar fi daca m-as trata pe mine cu aceeasi grija cu care imi tratez copiii in fiecare zi?

Odata ce mi-a trecut gandul asta prin cap, nu m-am mai putut gandi la altceva.
Vedeam doar cum viata a luat-o razna in ultimul timp.
Imi duceam copiii cu regularitate la medic, insa eu nu mai vazusem unul de anide zile.
Petreceam mult timp cu grija hainelor si lucrusoarelor lor, insa eu nu mai ieseam din pantaloni de trening.
Le cautam prieteni inca de cand erau bebelusi, insa eu nu mai vorbisem cu prietenii mei de luni de zile.
Ipocrizia in care traiam era greu de tolerat: Voiam ca ai mei copii sa traiasca o viata sanatoasa si fericita, dar eu nu le dadeam un exemplu pozitiv.

Am inceput sa ma tratez pe mine, asa cum imi tratam copiii
Asa ca am inceput o transformare treptata, luand seama la ceea ce deja faceam pentru copiii mei.

De exemplu, somnul: Copiii aveau ora de culcare de care ma tineam cu sfintenie. Asa ca mi-am setat si mie una.
Ii incurajam sa faca miscare. Asa ca mi-am propus sa alerg si eu mai des.
Le gasisem prieteni, asa ca am luat o pauza si m-am reintalnit cu prieteni dragi mie.

Rezultatul? Am fost mai odihnita, ceea ce m-a facut mai rabdatoare cu copiii mei.
Faceam miscare regulat, ceea ce m-a ajutat sa ma simt bine in pielea mea, lucru pe care il doresc si lor.
Mi-am vazut prietenii, am mancat exact ce le dadeam si copiilor mei si chiar am pierdut cateva kilograme in plus.
Aveam mai multa energie sa fiu activa, implicata in viata familiei mele.
Imi tratam sotul cu mai mult respect, lucru pe care vreau sa il invete si copiii mei, iar in scurt timp micile certuri au disparut.

E necesara o doza mare de altruism sa fii parinte. Insa poate ca e necesara si o mica doza de egoism pentru a fi un parinte bun.

sursa: baby.unica.ro

Care este tensiunea arterială normală în funcție de vârstă? TABEL CU VALORI

Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai comune probleme de sănătate și poate apărea oricând. Află care este valoarea normală a tensiunii, în funcție de vârstă.

Hipertensiunea arterială poate pune în pericol sănătatea bolnavului, deoarece poate provoca leziune pe artere și poate crește riscul de accident vascular, infarct, insuficiență renală și alte afecțiuni grave. Medicamentele care scad tensiunea sunt, deseori, foarte agresive, de aceea ar fi bine să previi apariția acestei boli având un stil de viață cât mai sănătos, potrivit unica.ro.

De asemenea, îți poți lua periodic tensiunea arterială, pentru a vedea dacă apar schimbări și dacă este cazul să te îngrijorezi. Pentru asta, ar trebui să știi care este valoarea normală a tensiunii în ficare etapă a vieții. Ai aceste informații în tabelul de mai jos.

Potrivit specialiștilor de la Asociația Americană a Inimii, citați de goodmorningcenter.com, de la vârsta de 20 de ani ar trebui să îți iei tensiunea la fiecare doi ani, dacă este mai mică de 120/80. Când valoarea ei este mai mare, vizitele la medic ar trebui să fie mai dese.

Tensiunea crește cu fiecare bătaie a inimii și scade în timpul dintre două bătăi. Din această cauză, ea poate varia de la un minut la altul, mai ales dacă apar schimbări ale posturii, dacă faci mișcare, te stresezi sau nu dormi bine.

Dacă valoarea este prea mare o dată, nu înseamnă că suferi de hipertensiune. Medicul tău trebuie să îți măsoare tensiunea de mai multe ori, în perioade diferite. Pentru a pune un astfel de diagnostic.

Semne că suferi de hipertensiune arterială

De cele mai multe ori, hipertensiunea arterială trece neobservată, însă sunt unele semne care ar trebui să te trimită la medic. Astfel, durerile constante de cap, dificultățile de respirație și sângerările nazale sunt un semnal de alarmă.

Riscul de a suferi de această afecțiune crește după 45 de ani, de aceea, după această vârstă, ar trebui să o iei anual. Sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de sare, lipsa de potasiu, lipsa de vitamina D, consumul excesiv de alcool și stresul pot favoriza apariția bolii.

Cum previi apariția hipertensiunii arteriale

Dacă ai fost diagnosticată cu hipertensiune arterială sau vrei să previi apariția ei, este obligatoriu să ai un stil de viață sănătos. Mănâncă multe fructe și legume și evită produsele procesate, scade consumul de sare ți menține o greutate corporală normală.

Fă cel puțin 30 de minute de mișcare pe zi și limitează consumul de alcool. Renunță la țigări și nu te stresa și îți va fi mai ușor să lupți cu hipertensiunea arterială.

Ce spun astrologii despre destinul pe care il ai in functie de zodie

Se spune că destinul tău stă scris în stele, așa că ne-am gândit că ai vrea să afli ce te așteaptă în această viață, în funcție de zodie.

Berbec. Vei distruge tot ce vei construi, pentru ca apoi să reconstruiești totul mai bine. Îți va fi foarte greu să te stabilești într-un loc, pentru că ești într-o căutare continuă.

Trebuie să înțelegi că neliniștea pe care o ai nu va dispărea într-un oraș anume, ci ține de puterea ta interioară să o elimini. Ești înestat de independență, iar această dorință îți transformă destinul într-un carusel.

Vrei să fii cel mai bun în tot ce faci și ai calități de lider, așa că te așteaptă o carieră de succes. Nu vei avea o problemă să faci bani, dar vei trece prin câteva cumpene financiare.

Cel mai bine ți se potrivesc meseriile care presupun asumarea unor riscuri, precum polițist, procuror, pilot de curse, pompier, pădurar sau om de afaceri.

Taur

Ești o persoană conservatoare, muncitoare și puternică. Vei evolua încet în carieră, dar sigur. Până la 40 de ani, vei reuși să ai un cont în bancă pe care să te poți baza la bătrânețe.

Nativii acestei zodii sunt înțelegători și au multă răbdare, o calitate care îi va ajuta să treacă ușor peste obstacole. Pentru ei, eșecul este o oportunitate să descopere noi căi spre succes și nu au nicio probleme să renunțe la un vis, dacă li se pare că nu are șanse să se împlinească.

Familia este totul pentru ei și vor avea una numeroasă. Cel mai bine li se potrivesc meseriile din domeniul financiar, dar vor face performanță și în mediul artistic.

Gemeni

Tu vei face doar ce îți vei dori și nu vei fi dispus să faci compromisuri în niciun moment al vieții tale. Ești plin de idei și știi să intri în contact cu oamenii care te-ar putea ajuta să îți îndeplinești obiectivele. Pentru că te pricepi foarte bine la cuvinte și la dat sfaturi, ai putea face carieră în literatură sau în afaceri.

Te miști rapid, gândești repede și iei decizii fără să stai mult pe gânduri, așa că vei fi foarte apreciat în domeniul tău. Meseriile potrivite pentru tine sunt jurnalist, poet, agent de turism sau profesor.

Rac

Ești o persoană precaută și te gândești foarte bine, înainte să iei o decizie. Când o faci, însă, nu mai dai înapoi. La începutul vieții nu vei avea foarte mult succes, dar vei munci din greu pentru a ajunge unde îți propui. Eti predispus spre o viață sedentară și nu te vei simți confortabil decât în preajma oamenilor apropiați.

Îți va fi foarte greu să ai încredere în oameni, motiv pentru care nu vei avea foarte mulți prieteni. Cel mai bine ți se potrivesc meseriile din domeniul hotelier sau al artelor. Dacă vei reuși să scapi de teama de necunoscut și de stilul de viață sedentar, ai șanse să călătorești și să vezi locuri exotice.

Leu

Toată viața ta vei căuta să fii în centrul atenției. Ai o pasiune pentru lux și îți dorești cu ardoare să faci parte din elita societății. Încrederea pe care o ai în tine te va ajuta să îți faci cu ușurință o carieră în domeniul artelor sau afacerilor.

Dacă nu ajungi faimos, vei face orice îți va sta în putință pentru a te învârti în cercul celebrităților. Vei fi extrem de nefericit dacă nu vei cunoaște succesul și vei duce o viață mediocră.

Fecioară

Ești o persoană organizată și nu îți place să îți asumi riscul. Pentru că ai tendința de a te subestima, vei ocupa funcții care sunt sub capacitatea ta. Vei căuta mereu să evoluezi, iar în a doua parte a vieții ai toate șansele să cunoști succesul.

Îți place să contribui în comunitatea din care faci parte și vei fi mai itneresant să îi ajuți pe ceilalți, decât să te îmbogățești. Cel mai bine ți se potrivesc meseriile de arhitect, designer, specialist în calculatoare, matematician, om de știință, bancher sau psihoterapeut.

Balanță

Nu ești interesat de bunuri materiale și pui mai mult preț pe oamenii pe care îi cunoști. Îți place să îți faci prieteni și să întreții relații de tot felul, dar la un moment dat, destinul tău va cunoaște o schimbare.

Sunt puține șanse să te îmbogățești, dar ai un simț aparte în domeniul artistic sau al modei și ai mari șanse să lucrezi în aceste domenii.

Nu prea te obosești muncind, dar reușești să te faci remarcat prin farmecul tău personal. Indiferent de câți bani vei câștiga, nu vei avea niciodată destui, pentru că îți place să cheltui. Ești o persoană flexibilă, așa că ești capabil să faci tot felul de meserii, de la jurnalist, la cântăreț, florăreasă, grădinar sau fashion designer.

Scorpion

Tu nu vei avea o viață ușoară, dar nu îți vei pierde răbdarea în niciun moment. Banii sunt foarte importanți pentru tine, așa că toate relațiile tale le vei lega în funcție de asta.

Ai o sexualitate debordantă și ești pasionat de ocultism și conspirații. Pentru că ești o persoană creativă și puternică, vei avea succes ca om de știință, ginecolog, chirurg, sexolog sau medium.

Săgetător

Ești o persoană optimistă și țintești mai sus decât majoritatea. Îți place schimbarea și vei încerca mai multe meserii, până când vei găsi una care să îți satisfacă dorința de aventură. Destinul tău este marcat de schimbări neașteptate și experiențe inedite, nu neapărat într-un sens rău. Cel mai bine ți se potrivesc meseriile de pilot, om de afaceri, agent de turism sau lider spiritual.

Capricorn

Ești o persoană perseverentă și răbdătoare și chiar dacă ești înceată, vei ocupa poziții mai bune decât ceilalți nativi. Ești un om ambițios, dar vei cunoaște succesul abia în a doua parte a vieții.

Nu ești norocos sau extrovertit, dar muncești din greu și ai viziune. Cel mai bine ți se potrivesc job-urile de manager, bacher, om de știință, geolog sau ministru al Educației.

Vărsător

Viața ta este plină de schimbări datorate firii tale însetate de libertate și independență. Nu îți place monotonia și nu îți este teamă să o iei de la capăt. Vei avea o evoluție socială fluctuantă și o vei face pe calea cea dreaptă, pentru că nu ești genul de persoană căreia să îi pese doar de ea.

Ești un idealist și nu vrei să faci niciun compromis, pentru a ajunge unde îți dorești. Ai o inteligență ridicată și ești potrivit pentru a fi pilot, electronist, astronaut sau neuro-chirurg.

Pești

Destinul tău este marcat de indecizii, dar ești o persoană flexibilă și îți vei găsi locul oriunde. Nu ești motivat de partea materială a vieții și obișnuiești să visezi mai mult decât trăiești.

În unele momente vei avea bani, în altele, vei avea probleme financiare. Vei cunoaște succesul ca muzician, dansator, actor, preot sau medium.

Află care este culoarea numelui tău și ce spune despre tine! Vei avea o mare surpriză

Aura ta are o culoare dominantă care se reflectă și asupra numelui tău, în funcție de literele pe care le conține. Află care este culoarea numelui tău și ce mesaj transmite despre tine celor din jur!

Urmărește tabelul de mai jos, scrie-ți numele cu litere mari pe o foaie și sub fiecare literă trece cifra corespondentă din tabel. Adună toate cifrele, iar dacă obții un rezultat din 2 cifre, adună-le din nou. La final, trebuie să ai un singur număr și acela îți va arăta care este culoarea numelui tău.

Exemplu:

A L E X A N D R A = 1+3+5+6+1+5+4+9+1 = 35;

3 + 5 = 8

Culoarea numelui Alexandra este 8, adică ROZ.

Ce spune culoarea numelui despre tine

Roșu – ești o persoană plăcută, amabilă și binevoitoare; ești gata să faci orice pentru familia ta; ești generoasă și ai o inimă mare; pentru prietenii tăi ești un sprijin valoros și toți te apreciază.

Portocaliu – ești foarte echilibrată și reușești să îți menții pacea interioară până și în momentele dificile; ai un farmec anume, ești atrăgătoare și plină de resurse; atragi atenția asupra ta și toți cei care te cunosc se simt bine alături de tine.

Galben – ești optimistă și le dai speranță celor din jur, ajutându-i să gândească pozitiv; îți păstrezi mereu veselia și încrederea, beneficiezi de o intuiție puternică și știi să alegi întotdeauna ce e bun pentru tine.

Verde – culoarea numelui tău arată despre tine că beneficiezi de un echilibru perfect între starea fizică și cea mentală; ești o fire practică, pragmatică și pozitivă; ești hotărâtă, știi ce vrei și îți menții deciziile pe care le iei; ești născută să fii un bun lider și multe persoane au încredere în tine.

Albastru – ești o optimistă incurabilă! Mereu găsești puterea interioară de a trece peste greutăți cu capul sus și fără traume; iubești cu generozitate, oferi ajutor la nevoie și păstrezi un echilibru ideal între ceea ce poți face și ceea ce poți avea.

Indigo – ai o poftă de viață incredibilă, ești pregătită oricând de experiențe noi și te dăruiești în dragoste cu toată pasiunea; dar ești și înțeleaptă și răbdătoare, te ferești de riscuri și nu te lași păcălită de iluzii; ai nevoie de succese și victorii și muncești mult pentru ele.

Violet – ești bine organizată, ai o inteligență vie și îți place să îți calculezi fiecare pas; muncești mult pentru a ajunge unde îți dorești și te ferești de imprudențe; poate că unii te consideră prea serioasă și plictisitoare, dar tu știi exact ce vrei de la viață.

Roz – culoarea numelui tău poate fi romantică și visătoare, dar tu nu ești deloc cu capul în nori; ai un spirit viu, ești independentă și sigură pe tine, ești veselă și optimistă; singurul defect este că uneori ești egoistă, dar te corectezi la momentul potrivit.

Auriu – radiezi iubire, bucurie și veselie; ești generoasă, onestă și foarte atentă cu cei din jurul tău; ai face orice să îi ajuți pe cei din jur, chiar dacă îți lași deoparte interesele tale.

Zodii cu noroc URIAȘ în 2019! Previziunile horoscopului pentru anul ce vine

Intotdeauna vrei sa privesti in viitor si sa afli ce te acolo. Ce aduc astrele in 2019 pentru fiecare zodie

Berbec.

In prima jumatate a anului, Berbecul va avea multe sanse sa-si schimbe viata in bine. Ei vor avea ocazia sa se evidentieze la locul de munca si sa primeasca o oferta de promovare. De asemenea, isi pot intalni dragostea.

Cu toate acestea, va avea de pierdut daca nu-si va reconsidera atitudinea fata de ceilalt. In a doua jumatate a anului, acordati atentie sanatatii. Lasati corpul sa se odihneasca si sa se relaxeze.

Taur.

Taurul va lucra din greu pe tot parcursul anului, dar va avea rezultate bune. Unii vor lua chiar o decizie, in cele din urma, pentru a-si incepe propria afacere. Si totusi, nu va supraincarcati, faceti-va timp pentru vacante familiare si calatoriti.

Anul Porcului ii va aduce Taurului multe cunostinte noi. Multi dintre cei cu care ati interactionat doar fugitiv vor ramane in viata voastra pentru o lunga perioada de timp. Tot in acest an iti poti intemeia o familie.

Gemeni.

Astrele trateaza Gemenii cu simpatie, ceea ce inseamna ca vor reusi in orice afacere pe care o intreprind. Aceasta va fi deosebit de favorabila pentru oamenii cu profesii creative: asteapta noi proiecte interesante si bine platite.

Dar aceasta medalie are si revers. Dupa ce s-au aruncat cu capul inainte in munca, poti avea discordie in familie. Prin urmare, incercati sa le dedicati timp si celor dragi, sa le oferiti surprize placute.

Deja pana in vara, Gemenii vor putea sa vada primele roade ale activitatilor lor, sa se relaxeze putin si sa mearga in vacanta pentru o vreme.

Apropo, este probabil ca in vacanta sa intalniti oameni care pot deveni partenerii vostri sau va vor fi folositori in afaceri.

Rac

Racul va fi obosit, se va retrage in sine si va minimaliza contactul cu altii, poate chiar si cu cei mai apropiati. In profesie, se vor realiza acei reprezentanti ai acestui semn, care vor sti sa lucreze in echipa. In viata personala vor fi conflicte in familie.

Pentru a evita problemele, incercati sa comunicati mai mult si sa iesiti la lumina, sa calatoriti si sa faceti cunostinte noi, sa nu pierdeti legatura cu vechii prieteni si rudele. In acelasi timp, nu va pierdeti timpul cu oamenii care aduc lucruri negative in viata voastra. Probleme cu tractul gastrointestinal si aparitia excesului de greutate.

Leu

In prima jumatate a anului, Leul va fi intotdeauna in centrul atentiei, iar realizarile sale in domeniul muncii vor fi in cele din urma apreciate iar el va primi o promovare.Leul va trebui sa rezolve si problemele celor din familie, rudelor.

Fiti pondetati si nu exagerati. Ganditi-va la ceea ce aveti nevoie si nu va grabiti sa rezolvati problemele altora. Rupt intre munca si familie, puteti submina sanatatea. Acest lucru va va da dureri de cap frecvente.

Nu asteptati pana cand acestea dispare singure, contactati medicul, altfel se poate dezvolta ceva cronic. In timpul verii, exista o sansa de a va intalni adevarata jumatate.

In plus, sentimentele vor fi atat de puternice incat vor aduce schimbari serioase.

Fecioara

Pentru nativii acestei zodii, in acest an puteti culege roadele muncii voastre din 2018. Si veti culege exact ceea ce ati semanat. Exista sansa ca, pana in primavara, sa imbunatatiti relatiile cu colegii si, poate, chiar sa incepeti o relatie.

In a doua jumatate a anului, puteti obtine o propunere de afaceri interesanta. Cititi cu atentie toate avantajele si dezavantajele, studiati cu atentie planul de afaceri si luati doar oameni de incredere ca parteneri pentru a reduce la minimum sansa ca ceva sa mearga rau.

Balanta

Balanta va descoperi noi resurse ascunse. Vor avea dorinta de a invata ceva nou sau de a-si transforma hobby-ul intr-o sursa de venit.

Unii vor decide sa schimbe locul de munca sau chiar sa obtina o alta profesie. Daca nu le este frica sa se indrepte spre inspiratia creatoare, vor reusi: se vor stabili contacte utile si circumstantele vor functiona in cel mai bun mod posibil.

Datorita timpului ocupat de serviciu, pot exista conflicte in familie, asa ca nu incercati sa uitati de cei dragi. In general, starea de sanatate va fi buna. Puteti sa cumparati o locuinta noua sau o renovati pe cea pe care o aveti.

Scorpion

Scorpionii vor incepe o noua etapa in acest an. Modificarile va pot afecta cariera, afacerea, studiul, viata personala. Puteti sa va mutati intr-un alt oras sau chiar intr-o alta tara. Totul vechi se va schimba, deschizand calea pentru nou. Dificultati veti intampina in luna Mai.

In acest moment, nu planificati noi inceputuri. Deja la inceputul verii, veti simti o crestere a puterii si veti vedea noi oportunitati pentru a va realiza planurile. Pana in decembrie, situatia se va stabiliza si nu veti mai fi suparati, se va imbunatati viata personala si va incepe cresterea carierei.

Sagetator

La inceputul anului vor fi ceva probleme financiare. Ajutorul va veni de la prieteni apropiati si rude care va vor ajuta la gasirea unei iesiri din aceasta situatie.

Si pana la sfarsitul verii, situatia voastra financiara va reveni atat de mult, incat veti incepe sa va ganditi la renovari si schimbari in casa.

Sagetatorul este probabil sa se casatoreasca sau sa se astepte la marirea familiei. In Sagetatorul singuratic , toamna, sentimentele pentru o persoana pe care o cunosc de mult se pot trezi.

Capricorn

Capricornii vor avea parte de multe surprize. Acestea pot fi schimbari legate de locul de munca sau schimbarea domiciliului. De asemenea, Capricornii vor face noi cunostinte, care ulterior pot deveni parteneri de afaceri.

In viata personala, totul va fi bine – Capricornii casatoriti vor putea sa-si consolideze relatiile. Capricornii singuri isi pot intalni perechea in toamna. Pot exista unele probleme de sanatate asociate cu supraincarcarea emotionala si fizica si incalcarea unui stil de viata sanatos.

Varsator

Pentru Varsator in acest an nu va fi usor. Vor fi conflicte cu prietenii si partenerii, daca nu-si vor tempera egoismul. Incercati sa fiti mai receptivi la sentimentele si problemele altora, lumea nu se invarte in jurul vostru. Pana la mijlocul verii sunt posibile probleme materiale.

Cereti ajutorul prietenilor, va vor ajuta sa gasiti o sursa suplimentara de venit. Varsatorul poate respira mai linistit abia spre finalul anului.

Pesti

Pentru Pesti, anul 2019 va avea un mare succes. Ei asteapta o crestere a carierei si, probabil, chiar vor conduce o companie.

Pestii creativi isi vor putea realiza ideile in cele din urma: sa isi organizeze propria expozitie, sa publice o carte, sa faca un film etc. Lucrarile lor vor fi apreciate si ar putea fi cineva care vrea sa va sponsorizeze munca. Nativii care au deja o familie se vor bucura alaturide cei dragi.